PŘÍBĚH PODNĚTU Z MÚ

Souvisí s podnětem číslo 20080212084907

Vedoucí personálního oddělení jednoho MÚ vložila na www.podnety.cz podnět Č.j. 2008 02 12 08 49 07 a v průvodním mailu napsala (mj.):

 

Naše město bude asi trochu specifické tím, že máme 206 neuvolněných zastupitelů, členů výborů, členů komisí a spolupracovníků. Všichni pobírají pravidelnou měsíční odměnu. Abychom vyhověli požadavkům zákonodárců, museli jsem v lednu r. 2008 odvést pořádný kus práce a dost hluboko sáhnout do městské kasy. Bylo zejména třeba zjistit:
* zdravotní pojišťovny dotyčných,
* jejich rodná čísla,
* soustředit prohlášení, že jsou si vědomi povinnosti oznámit nám změnu pojišťovny, a že dosahují minimálního vyměřovacího základu.
Tato akce si vyžádala cca 15.000 Kč, do nichž počítám naše platové náklady za cca 60 hodin práce, včetně zavedení do mzdového programu a následných kontrol.
Opozdilce jsme museli nahánět telefony, e-maily a nakonec jsme stejně asi 4 z nich nezastihli. Bylo pak nezbytné požádat o spolupráci VZP, která má přístup do registru všech pojišťoven. 
Do systému zdravotního pojištění tato naše práce přinese za kalendářní rok cca 410.000 Kč. Lze uznat, že to má jakýsi přínos do systému ZP.
Správně bychom od shora uvedených osob měli vyžadovat prohlášení každý měsíc, neboť se jejich status může měnit a silně pochybuji, že nám budou opravdu včas a ve všech případech hlásit změnu zdravotní pojišťovny, což může zapříčinit nedoplatky na pojistném a problémy při vyřizování dotací, o které naše město hodlá žádat.

 

Administrativně obrovsky náročnou akci budou volby .
Nahlédla jsem do materiálů z loňské doplňovací volby do Senátu PS PČR. Na odměnách členům okrskových volebních komisí a na zvláštních odměnách podle volebního zákona jsme vyplatili 316.626 Kč. Z nich by v případě konání voleb v letošním roce do systému ZP plynulo 42.745 Kč.
Při představě, že členů Okrskových volebních komisí je od 260 do 360 - podle aktivity politických stran, mrazí mne v zádech z pomyšlení, že bude třeba pod všech zjistit jejich zdravotní pojišťovny a získat veškerá prohlášení. Mnohdy jsou totiž komise doplňovány až v den voleb.
Pak všechny zavést do mzdového programu, přihlásit k příslušným pojišťovnám a znovu odhlásit....
Naši práci odhaduji tak na 80 hodin ( a na 20.000Kč platové náklady). Mimo to zabezpečujeme celou řadu dalších záležitostí, jako jsou náhrady platů členům OVK, různé dohody o provedení prací, atd, atd.

 

Obavy mám zejména z přeplatků a nedoplatků na pojistném. Případné sankce a problémy s nimi spojené dopadnou na bedra zaměstnavatelů, nikoliv na pojištěnce, kteří nesplní povinnost hlásit změnu.
Co s tím?
Nejlépe změnit zákon .

 

Poznámka vydavatele: viz - http://podnety.cz/podnet-cislo-20080212084907

Přílohy: