ETICKÝ KODEX POLITIKA - dialog se senátorem

Souvisí s podnětem číslo 20080202171432

3.2.2008 6:47:37 napsal jeden málo známý občan známým členům jednoho Senátorského klubu:


Dobrý den, upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20080202171432 a doporučuji jeho urychlenou realizaci.


Reakce senátora M.Š.
děkuji Vám za podnět. Nicméně bych si jej rád od Vás nechal upřesnit. Na webovém odkazu, další informace nejsou. Máte jistě také vlastní názor a tak mi prosím sdělte, zda by se sankcionování nevhodných projevů poslanců a senátorů (podle Vámi doporučeného zákona) mělo také týkat jejich soukromých hovorů neurčených veřejnosti a odposlechnutých technikou umožňující odposlech bez vědomí dotyčného?

 

Občan upřesňuje:


Vážený pane senátore,

 

já sice nejsem autorem podnětu č.j. 2008 02 02 17 14 32, ale na význam Etického kodexu politika mám svůj názor a rád Vám ho sdělím.

Mne kantoři, rodiče a zejména skautští vedoucí učili, že společnosti nejvíce škodí lidé dvojí tváře. „Nahoře hůj a dole fůj"

A náš pan farář pravil, že těžkým hříchem je i to, když v kostele či na hřbitově někdo jen „přisprostle" myslí. Prý i to „Bůh vnímá" a bolí ho to. Viditelně trpěl i můj táta, když mně či mámě a třeba jen při práci na zahrádce „ujela huba".

Pokud komusi ujíždí myšlenky a dokonce i jazyk na téměř „posvátných" místech potomků praotce Čecha, a dokonce i při obřadu, kterým si národ volí svého prvního muže a první dámu - nesmí to vyšumět do ztracena. Hříšník by měl, při prvním pokání, co nejpoctivěji a nahlas odříkat svých deset otčenášů a při třetím - opustit řady slušnějších dobrovolně . A když ne dobrovolně pak proto, že porušil ETICKÝ KODEX.

Od konce druhé světové války, kterou rozpoutal lid s nápisy „Gott mit uns" na opascích už nevěřím kontrolním mechanizmům žádného z Bohů.

Ostatně - dnes úspěšně jejich pracovní náplň přebírají „ruchové" mikrofony, infrakamery a teleskopické objektivy družic.

Zejména Ti z nás, kteří bezděčně slouží co vzory chování mládeže si toho musí být vědomi. Míním, že pracovití, skromní a slušní se nemusí bát dokonce ani odposlechů svých mobilů. Ledaže by nastal stav, kdy se naši darebové rozhodnou spáchat na slušných genocidu.

Tolik mé upřesnění - dle Vašeho požadavku.

A pokud se mi snad chcete revanžovat sděluji Vám, že jsem předsedou sdružení, které poskytuje specifický servis politikům všech stupňů.

Využitím nástroje http://podnety.cz/vyhledat-podnety si mohou vytřídit aktuálně potřebné podněty k nápravě stavu, které do příslušné databáze vkládají „ lidé dobré vůle" .

Až budete mít náladu, můžete mi sdělit, proč asi se naprostá většina politiků všech stupňů možných účinků projektu www.podnety.cz bojí ?

Podrobnosti o něm jsou na str. http://www.podnety.eu/prezentace-projektu-obcanskeho-sdruzeni-podnety-cz

Z Českého Krumlova Vás i Vaše stranické kolegy ze Senátorského klubu srdečně zdraví A.B

Přílohy: