DOPIS STAROSTOVI MĚSTA HOLEŠOV

Souvisí s podnětem číslo 20080312220357

Na mail, který poslal starosta Holešova paní Molkové reagoval předseda o.s.PODNĚTY.CZ. Následoval telefonický rozhovor, jehož závěr je v zápatí stránky.

 

28.4.2009 14:15:37 napsal starosta Holešova paní Molkové:

 

Vážená paní Molková,obdržel jsem sdělení, že jste umístila podnět na server www.podnety.cz.Upozorňuji Vás, že tento server je komerční (soukromý) a tato podání jsou tedy zprostředkována třetí osobou, což neodpovídá stanoveným pravidlům spisové a skartační služby. Vaše podněty můžete podávat prostřednictvím podatelny MÚ v Holešově uvolněným zastupitelům, tj.starostovi, místostarostům, nebo panu tajemníkovi MÚ.

 

Přeji Vám pěkný den.

 

Zdeněk Janalík
starosta města

 

Na tento mail reagoval předseda o.s.PODNĚTY.CZ níže uvedeným dopisem

 

PaedDr. Zdeněk Janalík
Starosta města Holešov
Masarykova ulice čp. 628
769 17 Holešov

 

2.5.2009 18:50

 

Vážený pane starosto a senátore,

 

dověděl jsem se, že kategoricky odmítáte pozitivně reagovat na podněty umístěné v internetové databázi.
Domnívám se však, že jste nesprávně pochopil účel projektu www.podnety.cz a rád bych proto připomenul:

 

1) Nejde o komerční server. To by pak za "komerční" musely být považovány servery všech občanských sdružení, hasičů, atd. A například i Vám jistě dobře známý www.estat.cz , jehož aktivisté (na rozdíl od členů o.s.PODNĚTY.CZ) asi nikdy pro veřejnost zadarmo nepracovali.
(Viz http://www.estat.cz/index.php?p=160 .)

 

2) Server www.podnety.cz v podstatě patří všem občanům Česka a pokud tohle pochopí více osob na úrovni europoslance Ing.Oldřicha Vlasáka (viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-217-dialog-s-poslancem-ep-ing-oldrichem-vlasakem.html ) případně Ing. Mirka Topolánka (viz http://www.panepremiere.cz/dotaz.php?dotaz=97 ) bude mít NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ každý ze států EU.

 

3) Asi není nic nezákonného na tom, že podnět je doručen třetí osobou. Tou je ostatně i pošta, pokud doručuje dopis anebo soused - pokud by autor podnětu byl indisponován.
Zákon připouští doručování podnětů libovolným způsobem a mohou být dokonce anonymní. Pokud Vám vadí, že kdosi z městského úřadu ( jinde např. hejtman, poslanec, ministr) musí kliknout na doporučenou internetovou adresu podnětu a text si např. okopírovat - snadno to napravíme. Holešov bude dostávat v mailu úplné znění podnětů. Stačí projevit jasnou vůli. Obstrukce ovšem image města nezvýší. S trochou nadsázky, ale bez urážky, prosím - klínové písmo na hliněných tabulkách jsme také opustili.

 

4) Váš názor, podle kterého podání upozorněním na veřejně přístupný text podnětu neodpovídá stanoveným pravidlům spisové a skartační služby je zajímavý. Nám se však v zákonu (o archivnictví) ani v jiných souvisejících dokumentech nepodařilo najít nic, co by ho nějak ospravedlňovalo a prosíme o bližší vysvětlení.

 

5) Veřejně přístupnou databázi podnětů (Nešvarů) nedávno aktivoval MÚ Vsetín.
Viz: http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=18625&p1=17415
Není tak propracovaná jako podnety.cz, ale i nám udělala velikou radost. Blízko cíle je např. Č.Krumlov, kterému „jeho" www.ck.podnety.cz prozatím obsluhujeme sami. Pan starosta (Ing.Luboš Jedlička - ODS) však údajně „bojuje" o změnu stavu. Viz: http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-202-pan-starosta-ma-problem.html .

 

6) Cílem projektu www.podnety.cz je "obec bez podnětů", kde všechno funguje správně.
Jsme v mezičase. Občané se (i prostřednictvím technologie NDOP) učí "neremcat" a navrhnout CO konkrétně je třeba udělat, aby se neblahý stav zlepšil. Naše občanské sdružení se velice snaží, aby dialog mezi politiky, občany a úředníky byl spíše neformální a přátelský. Holešovu závidíme občany, kteří se pod své podnět podepisují, ale zřejmě platí i text http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-124-proc-anonymne.html .

 

ZÁVĚREM

 

Vážený pane senátore a starosto,

 

upřímně a nezištně doporučuji. Přehodnoťte svůj přístup k podnětům "vyvěšeným" na internetu. Znám právníky, kteří takové považují za zcela rovnocenné jejich písemně podaným "vrstevníkům". Více Vám možná napoví prezentace projektu na http://docs.google.com/Present?docid=dcdkm5xv_100hj98pwf3&skipauth=true
Nehodláme se pouštět do sporů. Holešov opravdu může dostávat v mailech úplné znění vyvěšených podnětů - je to velice snadné. Uvítáme však Vaši kvalifikovanou, byť "sžíravou" kritiku podstaty projektu podnety.cz. Jedna taková již existuje - viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-111-iniciativa-prvniho-mistopredsedy-senatu-petra-pitharta.html

 

Z Českého Krumlova Vás zdraví a na libovolnou reakci se těší

 

o.s.PODNĚTY.CZ

 

a zejména

 

Ing. Arnošt Bednář
předseda o.s. PODNĚTY.CZ
www.podnety.cz
www.zpravodaj.podnety.czKORESPONDENCE PO TELEFONICKÉM JEDNÁNÍ STAROSTY HOLEŠOVA S PŘEDSEDOU O.S.PODNĚTY.CZ

 

12.5.2009 15:02:48

 

Vážený pane starosto,

 

upřímně Vám děkuji za názor, kterým jste mi vysvětlil svůj postoj k projektu www.podnety.cz
Posílám Vám k autorizaci text, který bych rád zveřejnil na str. http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-219-dopis-starostovi-mesta-holesov.html
Očekávám, že k němu pár slov, pokud možno obratem, doplníte.

 

12.5.2009 13:30 hod.

 

- Starosta a senátor PaedDr. Zdeněk Janalík reagoval na výzvu předsedy o.s.PODNĚTY.CZ Ing.Arnošta Bednáře ( viz mail ze dne 2.5.2009 19:24.) V obsáhlém telefonickém rozhovoru starosta předsedovi vysvětlil, proč i nadále dává přednost podnětům, které občané podávají tradičním způsobem před jejich vyvěšování na internetu. Je přesvědčen, že dostatečně zajišťuje, aby k tomu měli řadu příležitostí. O iniciativě "Vsetínské NEŠVARY" ví. Domnívá se, že technologie www.podnety.cz vede k nárůstu byrokracie.

 

-Předseda o.s.starostovi doporučil, aby postupoval dle příkladu města Vsetín, anebo akceptoval podněty zveřejněné na www.podnety.cz. Domnívá se, že na internetu zveřejněný podnět má pro občany vyšší hodnotu než ten, který má v zásuvce stolu politik či úředník města.

 

Zdůraznil, že město může mít prospěch z toho, bude-li veřejně známo, jaké vady (podle názorů občanů ) se vyskytují v určité jeho části.

 

K tomu se starosta nevyjádřil.

 

Starosta požádal o možnost autorizace záznamu, který o telefonickém rozhovoru pořídil. Předseda sdružení odeslal záznam text k autorizaci dne 12.5.2009, v 15:03 hod.

 

12.5.2009 16:04 Starosta k záznamu předsedy dodává: Souhlasím s výše uvedeným textem. Budu se společně s Radou města zabývat doporučením příkladu Vsetín.

 

Zdeněk Janalík

Přílohy: