POŠTOVNÍ SPOŘITELNA PLÝTVÁ

Souvisí s podnětem číslo 20090430141041

Poštovní spořitelna a Česká pošta (státní podnik), peníze ani čas a nervy klientů nectí. Naopak - přímo jimi plýtvají. A otravují.

 

Zkuste číst dál a já k pevnosti nervů blahopřeji každému, kdo vydrží a v půli nezapláče.

 

Víte co následuje, když úřednice na poštovní přepážce v Horní Dolní udělá chybu v zápisu do spořitelní knížky?

 

1) Centrála v Praze zjistí chybu.

 

2) Vlastník knížky je dopisem vyzván, aby ji přinesl na nejbližší pobočku pošty. (Možná pojede autobusem , je-li zdráv půjde pěšky .)

 

3) Vlastník odevzdá knížku v Horní Dolní a dostane potvrzení.

 

4) Pošta přepraví knížku do centrály (Asi doporučeně - za 30,40 Kč).

 

5) Centrála provede opravu. ( Možná i 3 minuty práce)

 

6) Centrála vrátí knížku majiteli (Doporučeně za 30,40Kč).

 

7) Pošťák nemá čas čekat, až adresát (který např. právě leze z vany) otevře dveře. Proto vypíše zprávu o uložení zásilky na hlavní poště, a ta je jinde než pobočka, na které byla knížka odevzdána. Zpravidla je až v jiné části města.

 

8) Občan, který knížku na přepážce v Horní Dolní odevzdal a je spoluvlastníkem vkladní knížky si pro ni jde (jede), vystojí frontu a předloží potvrzení o odevzdání.

 

9) Pošta odmítne knížku s opraveným zápisem vydat, protože centrála jako adresáta uvedla pouze druhého spoluvlastníka. Slíbí však opakované doručení.

 

10) Adresát musí příští den vyhlížet pošťáka, který se možná opět "nedozvoní" a proces se opakuje . . .

 

Autor podnětu zná případ, kdy shora uvedeným postupem byl opraven vadný zápis 5Kč ročního úroku (po zdanění 0,94% ), což je výnos opravdu nevídaný.

 

Poštovní spořitelna a Česká pošta (státní podnik), peníze ani čas a nervy klientů nectí. Naopak - přímo jimi plýtvají. A otravují.

 

Zkuste číst dál a já k pevnosti nervů blahopřeji každému, kdo vydrží a v půli nezapláče.

 

Víte co následuje, když úřednice na poštovní přepážce v Horní Dolní udělá chybu v zápisu do spořitelní knížky?

 

1) Centrála v Praze zjistí chybu.

 

2) Vlastník knížky je dopisem vyzván, aby ji přinesl na nejbližší pobočku pošty. (Možná pojede autobusem , je-li zdráv půjde pěšky .)

 

3) Vlastník odevzdá knížku v Horní Dolní a dostane potvrzení.

 

4) Pošta přepraví knížku do centrály (Asi doporučeně - za 30,40 Kč).

 

5) Centrála provede opravu. ( Možná i 3 minuty práce)

 

6) Centrála vrátí knížku majiteli (Doporučeně za 30,40Kč).

 

7) Pošťák nemá čas čekat, až adresát (který např. právě leze z vany) otevře dveře. Proto vypíše zprávu o uložení zásilky na hlavní poště, a ta je jinde než pobočka, na které byla knížka odevzdána. Zpravidla je až v jiné části města.

 

8) Občan, který knížku na přepážce v Horní Dolní odevzdal a je spoluvlastníkem vkladní knížky si pro ni jde (jede), vystojí frontu a předloží potvrzení o odevzdání.

 

9) Pošta odmítne knížku s opraveným zápisem vydat, protože centrála jako adresáta uvedla pouze druhého spoluvlastníka. Slíbí však opakované doručení.

 

10) Adresát musí příští den vyhlížet pošťáka, který se možná opět "nedozvoní" a proces se opakuje . . .

 

Autor podnětu zná případ, kdy shora uvedeným postupem byl opraven vadný zápis 5Kč ročního úroku (po zdanění 0,94% ), což je výnos opravdu nevídaný.

 

Jakou roční odměnu za „dobré hospodaření" získávájí ředitelé těchto podniků?

 

Jakou zástupci státu v dozorčí radě České pošty? Za jakou práci či odpovědnost?

 

Spořitelna by v popisovaném případě uspořila nejméně 100Kč Kč a 50% by mohla dát klientovi, pokud by chybu, z její vůle, opravila poštovní úřednice (na přepážce) při příštím kontaktu. Ten by určitě nelitoval, že přišel o pochybné slasti čekání a cestování a pošta by si nemusela stěžovat na přetížení.

 

Jakou roční odměnu za „dobré hospodaření" získávájí ředitelé těchto podniků?

 

Jakou zástupci státu v dozorčí radě České pošty? Za jakou práci či odpovědnost?

 

Spořitelna by v popisovaném případě uspořila nejméně 100Kč Kč a 50% by mohla dát klientovi, pokud by chybu, z její vůle, opravila poštovní úřednice (na přepážce) při příštím kontaktu. Ten by určitě nelitoval, že přišel o pochybné slasti čekání a cestování a pošta by si nemusela stěžovat na přetížení.

 

Popisovaný stav, v různých obměnách, trvá asi velice dlouho. Viz např. 5 roků starý podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20040115100507 .

Přílohy: