PROČ JSEM PRO PŘÍMOU VOLBU a nejenom PREZIDENTŮ

Souvisí s podnětem číslo 20080110113338

Dovedu si představit, co motivovalo opisovače textů k odporu proti knihtisku. Byly to obavy z nezaměstnanosti.
Ti co dnes profitují z archaické technologie voleb proto sotva bouřlivě uvítají volby elektronické.
A totéž platí o způsobech „vládnutí".
Být advokátem obyvatel Česka, žádal bych pro ně od organizátorů „boje" o post prezidenta náhradu nemajetkové újmy - v řádech bilionů. S hlediska vyššího 
principu mravního je tato žádost nepochybně přípustná a nutná.
A ještě ani neutichlo bolestné hýkání raněných ze Španělského sálu, už malé i velké strany na Malé Straně chystají další bitvy? Jděte s tím na WC - prosím!
Hledám pro poslankyně, senátorky a pro jejich kolegy v kalhotách inspiraci.
Zkuste např.: http://podnety.cz/podnet-cislo-20080110113338

 

Autor: Ing. Arnošt Bednář
19.2.2008

Přílohy: