KOMPLEXNÍ STRATEGIE KOMUNIKACE

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Dne 15.3.2009 využil jeden z občanů Českého Krumlova svého práva na informace a na adresu podatelna@mu.ckrumlov.cz poslal mail s textem, jehož kopii obdržel i pan starosta. 26.3.2009 obdržel odpověď. Její hodnotu posuďte sami.

 

15.3.2009 20:52 napsal A. Bednář městu Č.Krumlov:

 

Dobrý den,

 

podle §13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následující informace:

 

1) Na které internetové adrese je umístěn text „komplexní strategie komunikace", o které místostarostka Ing. Jitka Zikmundová dne 5.2.2008 12:49 napsala - cituji:

 

„ . . . od října 2007 na radnici pracuje profesionální tým lidí, který společně se mnou připraví, nastaví a zavede komplexní strategii komunikace. Protože se tímto dosud nikdo nikdy systematicky nezabýval, pracujeme na detailech od corporate design - rozkreslení znaku, loga a pravidel používání až po velké věci jako internetová komunikace a zlepšení servisu občanům přímo na úřadě. A věřte, že je toho hodně a bude to ještě trvat až budou první viditelné výsledky. . ." (Konec cit.) Postačí mi i kopie dokumentu.

 

2) Jaké výše dosáhly náklady na vypracování zmíněné komunikační strategie. (Pokud by bylo jejich zjištění pracné, postačí kvalifikovaný odhad.)

 

3) Jaké bylo (je) personální složení shora uvedeného profesionálního týmu.

 

S pozdravem

 

Ing. Arnošt Bednář
Český Krumlov, sídliště Vyšný 102

 

arbed@wo.cz

 

26.3.2009 8:00 - na shora uvedenou žádost odpověděl tajemník MÚ Ing. Jindřich Fadrhonc.
(Cit.detail odpovědi:)

 

ad 1) Vzhledem k rozpracovanosti této problematiky není předmětný materiál do současné doby umístěn na internetových stránkách města Český Krumlov.

 

ad 2) V souvislosti s tím, že proces není dokončen, není možné náklady vyčíslit.

 

ad 3) Na této komplexní strategii komunikace se podílejí především zaměstnanci městského úřadu ve spolupráci s externími odborníky.