DOPIS MÍSTOSTAROSTCE PROSTĚJOVA

Souvisí s podnětem číslo 20060227131007

Dne 15.3.2009 napsal prostějovský občan pan Pavel D.F.Hrubý místostarostce tohoto města

 

Dobrý den paní doktorko,

 

dovoluji si Vám v krátkosti představit projekt, k němuž jsem se před časem připojil a v němž vidím slibnou budoucnost pro budování naší občanské společnosti.

Nejprve bych měl naspat něco o sobě. Jsem občan města Prostějova, který se už nějaké čtyři roky snaží něco dělat pro naše město a region. Spolu s panem Ing. Janem Navrátilem, majitelem firmy Habro, jsem před třemi lety založil internetový portál občanů Prostějovska nazvaný Projekty pro Prostějov. Najdete ho na adrese www.proprostejov.eu n Snažíme se zde věnovat různým projektům, hlavní důraz v poslední době klademe na souhrn zpravodajství z regionu Střípky z Prostějovska a přehled aktuálních kulturních akcí. Nedávno jsem se přihlásil do občanského sdružení Podněty.cz ( www.podnety.cz ) a o tom bych Vám nyní chtěl napsat.

Občanské sdružení Podněty.cz totiž již řadu let pod vedením svého předsedy Ing. Arnošta Bednáře buduje Národní databázi občanských podnětů (NDOP), což je celostátní registr shromažďující zejména podněty občanů směrované k voleným orgánům státu a samosprávy.

 

Podrobnosti o našem sdružení a NDOP najdete v přiložené prezentaci, proto jen krátce. Snahou našeho sdružení je zapojit občany do správy měst, obcí i celé naší země. Jde nám o to, aby měli politici a úředníci dost informací, které jim pomůžou při jejich nelehké práci pro občany.

Nabízíme konkrétní řešení, jak tohoto cíle dosáhnout. Občan může snadno vložit do naší databáze podnět, zastupitel nebo úředník si může podněty snadno najít a posoudit. Naše databáze není nějaké primitivní diskusní fórum, kde by se mohli realizovat všelijací rozumbradové, jde o seriózní redigovaný projekt, který by měl obsahovat pouze věrohodné informace.

Občanský podnět je v našem pojetí návrh konkrétního řešení, nikoliv neadresná stížnost nebo povzdech. Každý podnět má jednoznačné jednací číslo, které zároveň registruje datum a čas jeho podání. Občan i úředník si může podněty týkající se jeho města snadno vyhledat a připsat k nim, jak probíhá jejich řešení. Neznamená to žádnou velkou práci. Ani v Českém Krumlově, kde jsou s používáním NDOP nejdále, není větší průměrná frekvence než 1 až 2 podněty denně, což vybraný úředník snadno zvládne filtrovat.

 

Zavádění každé nové technologie samozřejmě přináší jistá úskalí, která je třeba překonat. V našem případě vidím dvě zásadní otázky.
První je vlastní aktivita občanů. Jak dobře víme, dnešní konzumní společnost nás vede k pohodlnosti, v níž zájem o věci veřejné opadá, což je dobře vidět na volební účasti. Za svoji osobu můžu slíbit, že se pokusím pro úspěch NDOP v Prostějově udělat maximum. Na webu Projektů pro Prostějov jsem zřídil speciální projekt Podněty ( www.proprostejov.eu/podnety.php ), kde budeme nabízet přehled aktuálních a vyřešených podnětů včetně snadného kontaktu na databázi. Jsem ochoten informovat o NDOP tisk a příslušné instituce.

Druhou otázkou je, zda se náš projekt stane průchodným pro samotné zastupitele a úředníky. Proto jsem se obrátil na Vás, jelikož vím, že i za nedlouhou dobu Vašeho působení ve funkci místostarostky se Vám již podařilo realizovat několik projektů, které mají pozitivní vliv na život občanů Prostějova. Věřím tomu, že NDOP může k pozitivní atmosféře v našem městě přispět. Začínají se totiž objevovat názory, že radnice na občany příliš nehledí, což je škoda. Možná by záležitost občanských podnětů mohla být volebním tématem i pro ČSSD jako příklad nového přístupu k informačním technologiím.

Jsem samozřejmě ochoten vyjít Vám všemožně vstříc. Dělám to všechno pro naše město, dělám to bez nároku na odměnu a dělám to rád. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, rád Vám je pomůžu zodpovědět.

Děkuji za pochopení a přeji mnoho úspěchů ve Vaší práci pro blaho občanů našeho krásného města.

 

S pozdravem

 

Pavel D. F. Hrubý
Žeranovská 23
796 01 Prostějov

 

paveldf@volny.cz
http://www.paveldf.wz.cz/

Přílohy: