DOTOHO, aneb INTERNET versus VEŘEJNÁ SPRÁVA

Souvisí s podnětem číslo 20080312220357

Mnoho našich spoluobčanů má doma celou řadu moderní elektroniky a techniky, mezi něž patří beze sporu jeden z nejrozšířenějších produktů moderní doby: INTERNET. Stejně tak celá řada občanů má spoustu starostí a problémů z různých oblastí života. Mnohý se již setkal s problémy, týkající se veřejného i soukromého charakteru, se kterými se obrátil na své zastupitele, zastupitelstvo MÚ či přímo na jednotlivé představitele této instituce jako orgánu veřejné či státní správy, někdy i na vyšší instance. Není tajemstvím, že ne vždy s úspěchem či uspokojivým výsledkem. 
V tom by mohl být dobrým pomocníkem právě zmíněný INTERNET, který kromě jiného nabízí portál (webstránku) "www.podnety.cz", který je mezi občany - uživateli internetu - dosud málo znám a rozšířen. Pomocí tohoto portálu lze prezentovat jak již zmíněné problémy, nedostatky, připomínky, podněty, ale i nespokojenost s výsledky pracovníků veřejné a státní správy v místě bydliště, ale rovněž vyšších orgánů krajských až po parlament, vládu a dokonce i na úroveň EU.
Bližší charakteristiku, možnosti a způsob využití portálu "www.podnety.cz" naleznete po otevření jeho stránek.
Zde se nabízí cesta když ne k celkovému, tedy alespoň částečnému řešení všeho, co s veřejnou správou či jinými orgány a institucemi souvisí. A nepochybně se najde mnohé, co leží lidem na srdci a nenalézají vhodný způsob řešení. Uvádět či rozepisovat celou škálu možností, by bylo dosti obtížné, to vše umožní portál "www.podněty.cz", který každého nejen osloví, ale umožní mu dokonalé seznámení se jak s jeho obsahem, tak i cíli.
Je to šance a možnost, jak se legální cestou domáhat nápravy, řešení nebo zlepšení , které lidem ztrpčují nebo jinak komplikují život. (Viz Zákon č..128/2000Sb., o obcích, § 16,odst.2, písm. g : Občan má právo...) Orgány veřejné či státní správy jsou tu od toho, aby pomáhaly lidem, či lépe řečeno mají sloužit občanům této republiky.
Protože tomu tak vždy není, resp. ne vždy k plné spokojenosti občanů, je zde portál "www.podnety.cz" , který je či bude neocenitelným pomocníkem v těchto záležitostech a proto by se jeho služby měly v co největší míře využívat.

 

Tak dotoho!

 

Jiří Baťa
Holešov

 

Zveřejněno dne 21.2.2008 ve čtrnáctideníku HOLEŠOVSKO

Přílohy: