KDE-KDO-CO-PROČ-JAK

Souvisí s podnětem číslo 20090602154523

O www.podnety.cz - tentokráte se zmínkou o „ANTIPODNĚTECH"

 

KDE-KDO-CO-PROČ-JAK

 

Pět slov ze základů všeho konání lidí. Proběhnou hlavou matce předtím, než žádá své děti o pomoc při úklidu, mistrovi, než vydá úkol podřízenému. A platí, že správně formulovaný úkol = 50% záruka jeho splnění. Rozdílnou úrovní formulací "podnětů" se liší dobrý manažer od diletanta. Nutná je také "zpětná vazba". Dovídat se o účincích realizace a v systému řízení dělat potřebné změny. Ale dost teorie.

 

Od doby kamenné dospěli jsme až k „informační". Informacemi jsme doslova zahlceni. Ba i to dítě si občas musí z úkolů od matky, ze školy a od kamarádů vytřídit ten nejdůležitější. A nejhůře jsou na tom politici. Úkolují je občané (měli by), ale . . . . kdo má všechny ty maily a články denně číst!

 

S něčím pomohu internetové vyhledávače, ale stále jde o zoufalé množství slov a často „jinotajů". Už je nejvyšší čas ukládat informace sofistikovaněji.

 

Obracím znovu Vaši pozornost k NÁRODNÍ DATABÁZI OBČANSKÝCH PODNĚTŮ. Podnět jsou v ní zatříděny podle dvanácti parametrů. U každého se kdosi znalý snažil známkou (jak ve škole) vyjádřit stav, na který podnět poukazuje, odhadl naléhavost řešení, poměr realizačních nákladů k výnosům, oblast, do které podnět věcně náleží (např. zdraví, bydlení, energetika, doprava, atd.), zařadil podnět do přihrádky kompetentního (starosta, hejtman, ministr, ředitel státní instituce, poslanec ), zatřídil příslušnost k obci, kraji, atd.

 

ZKUSTE - www.podnety.cz . Už je v ní téměř 2500 zajímavých návrhů a další denně přibývají. Právě se hodně snaží několik Moravanů.

 

A ještě cosi. Podněty nemusí posílat jen občan starostovi. Shodným postupem může úředník či politik požádat občany o vyjádření ke svému záměru. I jejich dotazy (včetně reakcí na ně) budou solidně zatříděny a k dispozici. Takových „antipodnětů" je však v internetové databázi velmi málo.

 

Arnošt Bednář

 

www.podnety.cz
www.zpravodaj.podnety.cz

 

Přílohy: