MARASMUS VZORŮ

Souvisí s podnětem číslo 20080202171432

MARASMUS VZORŮ

 

Mláďata většiny živočichů se učí napodobováním. Důležité jsou však nejenom vzory, ale i jejich dosažitelnost. Mláďata lidí nachází vzory zejména v televizi.

 

Ale pánbůh s námi, pokud by začala hromadně napodobovat ty nejviditelnější. Mnozí z nich totálně degenerovali. V mozkovnách mají dílny na podrazy, pod nosy civí ústí hnojometů, z ramenou trčí ukazovátka vulgarizmů.

 

Vytvořili si svůj „kibuc". Pracují v něm „podle svých schopností" a ze společné hromady financí „čerpají" dle svých potřeb. V kantýně bubmají za režijní ceny, vozí svá pozadíčka zdarma, rekreují se za pár šupů. Bezmála čistý komunismus!

 

A vždy jsou schopni:

 

žvanit - o ničem, omezit práva novinářů, ničit kořeny dobrých mravů či zvykového práva, udílet kolektivní tresty, zvládat několik dobře placených funkcí, kamkoliv poslat těžkooděnce, protelefonovat tisíce korun týdně, organizovat kdesi konference - spojené s rekreací.

 

Co se jim opravdu, ale opravdu nedaří ?

 

Omezit vlastní imunitu, schválit etický kodex či akceptovat moudrý návrh opozice, chovat se slušně, hradit škody, které způsobí vadným rozhodnutím.

 

Je to bída a nebude líp . Leda po „defenestraci", ale opět jen na několik málo roků. Pokud ovšem rychle a hodně, ale opravdu hodně, nezaberou pedagogové.

 

O kom to mluvím? Fakt nevíte? Pardon - netušil jsem, že už tak dlouho už žijete v neprozkoumané části Amazonie.

 

Arnošt Bednář

 

www.podnety.cz
www.zpravodaj.podnety.cz

 

Souvisí s podnětem č. 2008 02 02 17 14 32

Přílohy: