Válka úřadu s občany Holešova

Souvisí s podnětem číslo 20080307212518

Starosta Holešova si iniciativy občanů příliš neváží. Příkladem by mu měl být MÚ Vsetín, který vybízí občany, aby i formou MMS-ek město na "NEŠVARY" upozorňovali. K takovému závěru dospěl i autor níže uvedeného článku. V příloze je stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

 

Válka MÚ Holešov proti nespokojeným občanům.

 

V Holešově jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří nejsou spokojeni s prací holešovské radnice. Při stížnostech slyšíte neustále tatáž jména úředníků radnice, se kterými se nedá na ničem domluvit. Ani pan starosta není výjimkou. Je neuvěřitelné, že není schopen přiznat fauly některých úředníků vůči občanům. Ti z nich, kteří se ozvou jsou pak diskriminování a šikanováni. Dokonce to došlo tak daleko, že jistý občan byl ve své garáži zezadu napaden a těžce zraněn kovovou tyčí. Nechybělo mnoho, aby nezemřel. A to jenom proto, že se bránil před bezohlednými lidmi, kteří parkovali v blízkosti jeho garáže a omezovali mu výjezd. Přestože se několikrát obrátil na MP, nic nepomohlo.

 

Úředníci MÚ bez zábran a beztrestně porušují zákony a dokonce ústavní. Klidně prodají část veřejného prostranství svým známým ačkoliv ví, že vytváří překážky pro průjezd jiných občanů Holešova, kteří si poctivě plní všechny své občanské povinnosti, včetně placení daní z nemovitostí. Úředníci se souhlasem MZ prodávají i pozemky s vodovodní a kanalizační přípojkou soukromým osobám, aniž by zřídili věcné břemena, aniž by zachovali ochranné pásmo stanovené zákonem. Avšak jakmile pochybí občan, okamžitě mu uloží pokutu.

 

Po celé ČR se obecní a městské úřady a i jiné instituce snaží po známé tragédii ve Zlíně, odstraňovat stromy, nebo aspoň ořezat takové, které ohrožují majetek či životy občanů. V Holešově to odmítají. Pan místostarosta Seifert dokonce v jistém periodiku oznámil, že v Holešově se žádné stromy kácet nebudou. Zejména "neposlušný občan" nemá v Holešově žádná práva a je diskriminován. A naopak - kamarádi úředníků MÚ jsou zvýhodňování - na úkor jiných občanů.

 

Pan starosta Holešova odmítá iniciativu občanů, kteří upozorňují na závady a nedostatky. Možná proto, že nedělají dobré jméno městu. Zapomíná, že zákon o obcích jasně říká, jak je třeba zacházet s podněty občanů. Příkladem by mu měl být MÚ Vsetín, který dokonce naléhavě vybízí občany, aby nedostatky ("NEŠVARY") hlásili a zveřejňuje je na webových stránkách města. Občané reagují a posílají i fotografie.

 

Z místního zpravodaje "Holešovsko" se stal propagační materiál jednotlivců. V posledním vydání jsem napočítal 6 fotografií s panem starostou. V tomto čísle je 75 různých snímků a 27 reklamních políček. Avšak pro kritické dopisy občanů se v Holešovsku nenajde místo. Je to, jednoduše řečeno, cenzura. Nyní se z „Holešovska" dovídáme další novinku - o posilování ODS na radnici. Novým tajemníkem MÚ Holešov je už vybrán (kým?) odvolaný bývalý ředitel kroměřížské Nemocnice.

 

Bylo by možné pokračovat ve výčtu dalších důkazů o tom, jak radnice Holešova, která má být „službou veřejnosti" a „úřadem vstřícným občanovi" se chová k nespokojeným občanům v rozporu s předvolebními sliby.

 

Štefan Haviar

 

27.2.2009

 

Poznámka redakce portálu www.zpravodaj.podnety.cz.

 

Podněty pro Holešov lze zobrazit následujícím postupem:

 

1) http://podnety.cz/vyhledat-podnety

 

2) do řádku č. 2 napsat slovo HOLEŠOV

 

3) stisknout tlačítko HLEDEJ