VZORY UPOZORNĚNÍ NA EXISTENCI PODNĚTU

Souvisí s podnětem číslo 20080312220357

V textech upozornění je třeba měnit zejména čísla podnětů - bez mezer- v jejich adrese typu

http://podnety.cz/podnet-cislo-xxxxxxxxxxxx

 

A) KRÁTKÉ UPOZORNĚNÍ

Dobrý den, upozorňuji na existenci podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20100203000000 .

S jeho obsahem se ztotožňuji a realizaci doporučuji.

................... jméno, bydliště.

 

B) ŘÁDNÉ PODÁNÍ PODNĚTU KRAJI ( na vědomi starostům, ministrům, pslacům a senátorům)

Adresát: posta@kraj-jihocesky.cz,
Kopie: info@frymburk.info, podatelna@horniplana.cz, posta@mu.ckrumlov.cz, posta@vlada.cz,info@env.cz,info@mze.cz; posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz , podnety@podnety.cz
Předmět: podnět pro Jihočeský kraj - http://podnety.cz/podnet-cislo-20100203000000 . Kopie: Frymburk, Horní Planá, Jihočeský kraj, vláda ČR, ministři: životního prostředí, zemědělství, Poslanecká sněmovna, Senát, o.s.PODNĚTY.CZ

 

TEXT:
Datum ..............
Moje č.j. 2010 02 03 00 00 00

Dobrý den,
v souladu s ustanovením §12/e zákona č. 129/2000 Sb o krajích podávám následující podnět:

Odmítnout návrh na změnu č.5 Územního plánu sídelního útvaru Frymburk.
Změna má umožnit výstavbu rozsáhlé oplocené farmy sluneční elektrárny, která by významným způsobem změnila veřejným zájmem chráněný krajinný ráz a znehodnotila by investice vlastníků blízkých nemovitostí. Hodnota nemovitostí spočívá zejména v tom, že jejich zázemí tvoří průmyslovou činností nedotčená krajina. 
Na pozemky kde má stát elektrárna už stovky let (z lesa "Tokaniště") denně několikráte vychází srnčí zvěř, loví zde lišky, draví ptáci, atd.

Rozsáhlou solární elektrárnou u blízké obce Světlík a rakouskými větrnými elektrárnami na obzoru už krajina svoji "ekologickou daň" zaplatila.
Další solární elektřinu je třeba vyrábět na střechách škol, nemocnic, průmyslových objektů a bytových domů. Tam je třeba směřovat i finanční dotace českých i evropských fondů.

S pozdravem
.....................
jméno, příjmení
......................
bydliště

 

C) UPOZORNĚNÍ NA EXISTENCI PODNĚTU, které současně propaguje projekt www.podnety.cz

Určeno zejména členům o.s.PODNĚTY.CZ . Text lze podle potřeby upravit.
Pokyny pro úpravu dopisu: do vytečkovaných částí napište číslo podnětu (bez mezer mezi číslicemi).
------------------------------------------------------------

Dobrý den,

 

z poveření výboru o.s.PODNĚTY.CZ Vás upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-........... 
Předpokládám, že ho vyřídíte bez zbytečného odkladu, dle ustanovení § 16, odst.2g zákona o obcích č.128/2000 Sb.
O úrovni realizace můžete autora podnětu i další spoluobčany informovat formulářem http://podnety.cz/prubeh-podnetu-...........


Současně upozorňuji na projekt NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP) http://www.podnety.cz/prezentace-projektu-obcanskeho-sdruzeni-podnety-cz a omlouvám se, pokud upozorňuji opakovaně.
Využitím "třídičky" http://www.podnety.cz/vyhledat-podnety naleznete v NDOP již více než 2 tisíce námětů pro zlepšení služeb institucí veřejné a státní správy obyvatelům a hostům Česka. V databázi jsou podněty pro desítky města a obcí, pro hejtmany, poslance, senátory, ministry, atd.
Uvítám, pokud se budete na vývoji a realizaci shora uvedeného "REGISTRU OBČANSKÝCH PODNĚTŮ" tvůrčím způsobem nebo finančně podílet . Dosud se k tomu, bohužel , odhodlal (osobně) pouze starosta Č. Krumlova, zatímco ostatní zastupitelé se účinků projektu p.p bojí. (Viz http://www.ck.podnety.cz )
Za případný osobní finanční příspěvek na krytí provozních nákladú správy databáze předem děkuji. Číslo a stav účtu: viz - http://podnety.cz/sponzori
Srdečně zdraví a na libovolnou reakci se těší

 

(Jméno, příjmení, bydliště, kontakt)

 

 

 

 

Přílohy: