Adresy hejtmanů a radních krajů

Pro potřeby občanů, kteří se rozhodnou upozornit na existenci podnětu hejtmana a členy rady krajského zastupitelstva sestavil Ing.Štefan Haviar přehlednou tabulku elektronických adres.