TOHLE ZAVÁNÍ LICHVOU

Souvisí s podnětem číslo 20090221161724

Tak jsem byl s kamarádem na setkání v Praze a protože jsme měli jen omezený časový prostor, rozhodli jsme se nic velkého z tohoto setkání nedělat a zajít, „jen na kávu" na Václavském náměstí, (Na fotografii vidíte průhled do ulice Na Můstku) a takto to dopadlo . . .

 

Sklenice "dobré" vody za 115,-Kč; 2dcl CocaColy za "pouhých" 98,-Kč !

 

Po shlédnutí účtenky mne málem odvezli na ARO do VFN, ale uvědomil jsem si kde bych se to dostal a tak jsem se raději srovnal a řekl si - byl jsem zde naposled .

 

Nikde nebyl varovný nápojový lístek, abychom vzali včas roha!!

 

PS: Poslední položka na účtu s názvem per.benedetto je voda! Kamarád totiž pojal podezření, že coca cola bude na Václaváku drahá a začal šetřit.:-)))))))

 

Výpis ze zákona č. 526/1990 Sb
§ 2/3
Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch prodejem za sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk, nebo k tomu, aby narušoval tržní prostředí uplatňováním podnákladových prodejních cen. Kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.
§ 16/2
Při posuzování toho, zda došlo ke zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny podle § 2 odst. 3, vycházejí cenové kontrolní orgány především z cenového vývoje na srovnatelných trzích, potřeby dosažení přiměřeného zisku, původní ceny a vývoje nákladů a dalších tržních podmínek hodných zřetele.

 

Výpis z vyhlášky MF č. 580/1990 Sb
Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk se považuje zvýšení ceny prodeje oproti obvyklé ceně téhož nebo srovnatelného zboží.