DOPIS PREMIÉROVI

Souvisí s podnětem číslo 20080303192714

Vážený pan
Mirek Topolánek

předseda vlády České republiky

 

V Praze, 10. března 2008

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

obracíme se na Vás jako na nejvyššího vládního činitele, jemuž byla svěřena moc i zodpovědnost bdít nad pořádkem a dobrými mravy v tomto státě. Vidíme to jako poslední možnost, jak zastavit zvůli těch, kteří si myslí, že „do příštích voleb je daleko" a „co je doma, to se počítá". Praktiky některých politických činitelů totiž vzbuzují obavy, že jimi prosazované akce, jako např. realizace severozápadního segmentu dálničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v jižní trase „J", mají jiné pozadí než veřejný zájem.

 

Silniční okruh kolem Prahy je součástí transevropské dálniční sítě a výstavba tohoto segmentu má stát téměř 30 miliard Kč. Studie ministerstva dopravy „Posouzení variant "J" a "'Ss" severozápadního segmentu SOKP" prokázala, že trasa severní je výrazně levnější než trasa jižní, prokázala možnost průchodu severní trasy okolo řežského areálu jaderného výzkumu a doložila, že termín zprovoznění obou tras je téměř shodný.

 

V rozporu s věcnými argumenty a na základě politického tlaku především primátora Béma je však prosazována jižní trasa, která vede přes území hlavního města Prahy a kde investor počítá se zhruba 6 miliardami Kč na výkup pozemků. Prosazována je s pomocí vědomých manipulací a nepravdivých informací směrem k občanům, odborné veřejnosti i k samosprávným a státním orgánům.

 

Severní trasa vede mimo území hlavního města, spolu se samostatným mostem přes Vltavu pro spojení severních částí Prahy splňuje dopravní potřeby této oblasti, je o 5 - 10 miliard Kč lacinější, ve všech parametrech splňuje kriteria bezpečnosti EU a k přírodě i okolí je nesrovnatelně ohleduplnější.

 

Naproti tomu jižní trasa v rozporu s evropskými směrnicemi slučuje tranzitní dopravu s městskou, vede jen 6 km od Pražského hradu, nesplňuje bezpečnostní kritéria EU pro mosty a tunely a prochází středem příměstské oblasti přírodních památek. Z uvedených důvodů nezíská finanční podporu evropských fondů.

 

Jak si máme vysvětlit tyto rozpory? Kdo takovéto nehospodárné konání zaplatí?

 

Žádáme Vás, vážený pane předsedo vlády, abyste využil svých kompetencí i politického vlivu a zabránil tomu, aby prosazením jižní trasy SOKP zvítězily krátkodobé lokální zájmy jednotlivců a určitých skupin nad skutečným veřejným zájmem.

Přílohy: