Předseda PS Parlamentu ČR napsal

Předseda o.s.PODNĚTY.CZ upozornil na projekt www.podnety.cz předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a obdržel následující odpověď :

 

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Kancelář předsedy PS
Sněmovní 4, 
118 26 Praha 1


Vážený pane Bednáři,

 

dovolte mi, abych Vám jménem předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. Miloslava Vlčka poděkovala za Váš e-mail ze dne 3. 2. 2009 ohledně databáze podnětů obyvatel a hostů regionu České republiky - o smyslu nové komunikační technologie.
Předseda Ing. M. Vlček byl seznámen s obsahem databáze podnětů, děkuje a vzal je na vědomí.

 

Se srdečným pozdravem

 

Hana Mrlinová
Sekretariát předsedy PS PČR