DIALOG S TAJEMNÍKEM MÚ VSETÍN, atd.

Souvisí s podnětem číslo 20081215080000

OBSAH STRÁNKY

A.    Ing.Štefan Haviar, vedoucí územní jednotky o.s.PODNĚTY.CZ ve Zlínském kraji, napsal dne 3.2.2009 tajemníkovi MÚ ve Vsetíně:...(4.2.tajemník odpověděl)

B.     Ing.Arnošt Bednář, vedoucí územní jednoty v Jižních Čechách, napsal dne 24.1.2009 starostovi Č.Krumlova:. 

C.     22.2.2009 napsal Ing. Janu Štěpánovi a dalším:...(22.3. Ing. Štěpaník odpověděl) 

D.    28.2.2009 vložil přílohy: "VSETÍNSKÉ "NEŠVARY" - ZKUŠEBNÍ ZÁZNAM V ÚPRAVĚ o.s.PODNĚTY.CZ 

E.     o.s..PODNĚTY.CZ upozornilo dne 25.2.2009 hejtmana Zlínského kraje podnět č.j. 2009 02 25 15 17 58

 

A) Ing.Štefan Haviar napsal dne 3.2.2009 tajemníkovi MÚ Vsetín

Vážený pane tajemníku, pravidelně sleduji na stránkách města Vsetína rubriku "Nešvary", kterou jste začali řešit problémy "tváře města". Zdá se nám zde v Holešově, že se Vám to daří a zejména, že to pomáhá městu, ale také vyvolává prospěšnou iniciativu občanů. U Vás je zajímavé,(nebo se mýlím?), že tento systém podnětů od občanů nastartovalo město a zřejmě s dobrým úmyslem. Jak jsem Vám už psal po objevení rubriku "Nešvary", tak u nás to vedeme jako podněty ve smyslu ve smyslu zákona o obcích, ale také ve smyslu Správního řádu §42. Náš starosta Dr.Janalík však má k takovým podnětům skutečně až odpor a prakticky tyto podněty ignoruje. Můžete se přesvědčit na stránkách www.podnety.cz, že je jich dost a také užitečné. V mnoha případech ukazují na nekvalitní práci úředníků . Prostě v Holešově se nestalo pravidlem, že "veřejná správa je službou veřejnosti". Zajímalo by mne, kolik občanů se Vám zapojilo do této aktivity? A také jak tyto objevené závady řešíte? Je Ing.Štěpaník vyčleněn na řešení podnětů, nebo je vedoucí odboru mající na starosti údržbu města? Zda jednotlivé podněty posuzujete z hlediska oprávněnosti a účelnosti? Zřejmě je předáváte vedoucím odborům k řešení a jak se Vám je daří odstraňovat? Také by mne zajímalo, jakou cestou nejčastěji tyto podněty dostáváte? Přes mobily a MMS nebo Internet? Nám totiž chybí to, co využíváte Vy, tedy snímky, které v podstatě musíme zhotovovat přes digitální fotoaparáty, pak přes Internet, což je zdlouhavé. Patří Vám náš obdiv a přeji Vám v této činnosti úspěchy. 

 

Ing. Karel Měřínský,  tajemník MÚ Vsetín,  dne 04.2.2009 odpověděl: 

Vážený pane Haviare, děkuji za slova uznání - to vždy potěší. Aktivitu skutečně nastartovalo město počátkem tohoto roku a celý systém je ve zkušebním provozu. Náměty přicházejí různou formou a Ing. Štěpaník (jako vedoucí odboru životního prostředí, kterému do odpovědnosti patří 90% námětů) je přiděluje dál a kontroluje jejich plnění. Způsob řešení je stejný, jako když "nešvar" nahlášen osobně, popřípadě zjištěn úředníkem nebo strážníkem MP. Zveřejňujeme všechny podněty (pokud jsou zveřejnitelné) a pokud se netýkají města a jeho organizací, tak je předáváme dál - vše je uvedeno přímo u podnětu. I přes krátkou dobu provozu byla tato aktivita také pochválena v nedělních zpravodajstvích televize NOVA. Na základě zkušeností ze zkušebního provozu pak přizpůsobíme další organizační zajištění.

 

B) Předseda o.s.PODNĚTY.CZ Ing. Arnošt Bednář napsal dne 24.1.2009 11:26:05  starostovi Č.Krumlov Ing.Jedličkovi mj.: Vážený pane starosto - milý Luboši, předpokládám, že vytrvale stojíš na straně (poněkud neprůbojných?) příznivců projektu www.podnety.cz (resp. www.ck.podnety.cz ), a proto Ti sděluji, že na paty nám šlape vsetínská radnice.Vyzývá občany, aby na „NEŠVARY" upozorňovali MMSkami .Míním, že bude-li jich hodně, dojde i Valachům, že HODNOTU INFORMACE PODSTATNĚ ZVYŠUJE JEJÍ SPRÁVNÉ ZATŘÍDĚNÍ V DATABÁZI. A nebudou-li příliš pyšní, převezmou (do podmíněné samosprávy) segment www.vsetin.podnety.cz . Jedna vsetínská MMS je (zkušebně) zatříděna na adrese http://podnety.cz/podnet-cislo-20081215080000 . Zdroj: http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=18625&p1=17415Opravdu neočekávám, že právě v roce hektických CK oslav si radní najdou čas pro objektivní posouzení projektu podnety.cz . Ale kdyby snad - pak hlásím, . . . .

 

Poznámka: JE 20.9.2009 A ČESKOKRUMLOVSKÝ PAN STAROSTA MLČÍ . . .  MLČÍ I RADNÍ, KTEŘÍ DOSTALI KOPII MAILU STAROSTOVI . . . . .

 

C) 22.2.2009 18:45:16 napsal A. Bednář Ing. Janu Štěpánovi (Pan Štěpán je vedoucímu odboru strategického plánování a zajišťuje správu "NEŠVARŮ") Kopie mailu obdrželi: starosta a tajemník města Vsetín, hejtman a dva náměstci KÚ Zlínského kraje. 

Vážený pane inženýre, vedoucí územní jednotky o.s.PODNĚTY.CZ ze Zlínského kraje mne informoval o významném kroku města Vsetín. Oceňuji, že radnice oficiálně žádá občany, aby i formou MMS upozorňovali na NEŠVARY. Je sympatické, že všechna (zveřejnitelná) upozornění jsou na webu, že je zajištěna aktualizace informací o průběhu jejich řešení, a že je k dispozici jednoduchý "vyhledávač". Tuším, že za vším je především dobrá vůle a iniciativa pana tajemníka a Vaše - možná v opačném pořadí.Většina měst a obcí podobný krok odkládá. Politici i úředníci se zjevně obávají vícepráce. Nedochází jim, že povzbuzováním aktivity občanů, byť by zpočátku mohla být zatěžující, přinese značný prospěch všem. A nejenom finanční.Rád bych věřil, že radní Zlínského kraje a zejména pan hejtman udělají vše potřebné proto, aby co nejvíce měst a obcí udělalo alespoň to co Vsetín. Vedoucí územní jednotky našeho sdružení a tajemník vsetínského MÚ spolu krátce "diskutovali" - viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-176-dialog-s-tajemnikem-mu-vsetin.html . Na tuto diskusi navazuji. 

I Vy již určitě víte, že o.s.PODNĚTY.CZ již několik roků vyvíjí (nyní tak trochu již „konkurenční") projekt internetové NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ (NDOP). 

Za hlavní výhody "naší" komunikační technologie považuji: 

a)      Univerzálnost. Slouží všem občanům Česka. Možnost správy segmentu databáze konkrétní obcí je zachována. 

b)      Přehlednost. Podněty k nápravě stavu ("nešvary") mají už okamžiku odeslání "doživotní" č.j. a jsou v databázi solidně (podle12. parametrů) zatříděny. Proto je snadné jejich vyhledávání. Shromáždili jsem jich už více než 2400. 

c)      Efektivnost. "Třídička" nabádá k užití metody hlavního článku - k "oddělování zrna od plev" 

d)     Zpětnou vazbu. Řešitel (např. vedoucí odboru a v podstatě každý občan) může velice snadno zveřejnit informaci o úrovni realizace podnětu. 

e)      Doživotní „rodné číslo" podnětu, které jeho autor zná v okamžiku odeslání jednoduchého formuláře http://podnety.cz/formular-podnetu

Zkušebně jsme do NDOP zatřídili i 3 vsetínské "nešvary". Naleznete je tak, že na str. http://podnety.cz/vyhledat-podnety do políčka na řádku 2 napíšete slovo Vsetín a kliknete na tlačítko HLEDEJ ( je vlevo dole).  Podrobnější informace o projektu NDOP naleznete na str. http://www.podnety.cz/prezentace-projektu-obcanskeho-sdruzeni-podnety-cz . Vidím značný prostor pro vzájemnou spolupráci správy NDOP s MÚ Vsetín. Občanům, zastupitelům i úředníkům města Vsetín je samozřejmě plně k dispozici formulář http://podnety.cz/formular-podnetu a všechny z internetu přístupné funkce databáze podnětů. Můžeme pro Vás zřídit případně i „samoobslužnou" subdoménu www.vsetin.podnety.cz . Mne ( pro začátek) zajímá časová náročnost přenosu MMS/NEŠVARY na stránku http://www.mestovsetin.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=18676&id_ktg=18625&p1=17415případně popis technologie následných prací.

 

22.3.2009 napsal správce rubriky „Vsetínské NEŠVARY" Ing. Jan Štěpaník A.Bednářovi: . . . město organizuje více akcí z kterých vycházejí podněty občanů. Jsou to např.:

a)      Kotel za starostkou,  

b)      veřejné projednání Akčního plánu zdraví, 

c)      dotazníkové akce v rámci agendy 21, 

d)     dětský parlament, 

e)      chatování se starostkou a jiné. 

f)       Projekt Nešvary jsou doplňkem k těmto akcím. 

g)      Projekt "Nešvary" je příliš krátký, abych mohl s čistým svědomím říci jak mnoho času zabere jeho administrace. 

Většina podnětů přichází emailem (prostřednictvím MMS přišly zatím 3) a také většina nedodržuje formát. Zpráva obsahuje několik fotografií a dlouhý text. Je nutné vybrat jeden snímek a pokusit se přeložit nebo vydefinovat co vlastně autor žádá. Takové zprávy zaberou docela dost času (20-30 minut, někdy i déle). Samozřejmě, že z jedné zprávy vyjde několik podnětů.  Zprávy s výjimkou několika případů jsou ještě týž den předávány kompetentním odborům, organizacím či majitelům nemovitostí k vyřízení (minutová záležitost). Jakmile dojde odpověď od odpovědné osoby je tato zveřejněna na webu. (Minutová záležitost) Problémy máme mnohdy se zjištěním majitele nebo kompetentní osoby (např. České dráhy jsou "úžasný" podnik, ale nejsou jediní). Pouze administrací projektu (zavěšení na web, odpovědi, rozeslání řešitelům atd.) bych dnes odhadoval na max. 1 až 2 hodiny týdně.  Ovšem upomínání, přesvědčování řešitelů k reakci to už zabere více času.Na závěr musím upozornit, že náš projekt je v plenkách a stále hledáme ideální organizaci projektu v rámci našeho úřadu. Osobně se mu nemohu dostatečně věnovat. K odboru životního prostředí jsem byl radou města pověřen i vedením odboru strategického rozvoje města a na nešvary nezbývá mnoho času. Což už teď je poznat.