JAK SE PRACUJE S DATABÁZÍ PODNĚTŮ

Postup pro efektivní využívání DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ je snadný. Níže je
pomůcka pro politiky a úředníky veřejné správy

Vytřídit podněty

Přílohy: