STŘEDNÍ TŘÍDA MÁ VZTEK?

Souvisí s podnětem číslo 20070627103825

STŘEDNÍ TŘÍDA MÁ VZTEK?

 

Až dosud se představitelům každého, vždy prý zas o něco „demokratičtějšího" režimu v Česku podařilo přesvědčit značnou část národa, že ten minulý vedli tuze špatní lidé. Masaryk odsoudil císaře pána, Hácha Masaryka, Beneš Háchu, Gottwald Beneše, Dubček Gottwalda, Husák Dubčeka, Havel Husáka, . . .


Pokud většina z nás uvěří, že to tak do puntíku bylo a nežijí-li v české kotlině lidé až příliš rozumově slabí, pak nezbývá konstatovat, že existuje mechanizmus, který do vrcholové politiky vynáší záludné dareby.


Tolik z osobní zkušenosti autora článku.

 

Filozof a pedagog PhDr. Milan Vlach, který dost často píše články pro www.blisty.cz se domnívá, že :


* dobře zorganizovaná, dostatečně agresivní skupina dokáže vždy vnutit většině lidí svou vůli,
* současná česká vláda na přání a požadavky občanů nehledí a zájmy budou obětovány zájmům velmocí, 
* lze očekávat opatření k umlčení kritiků a veřejnosti vůbec,
* politická levice je v hluboké krizi,
* ohrožené střední třídy se zmocňuje vztek.

 

Je přesvědčen, že:


* trapné divadlo, které nám politikové již delší dobu předvádějí, není než obraz nás samých,
* podstatnou složkou společenské terapie je obnovení síly společenských ideálů,
* je načase, aby na scénu začali vstupovat přímo samotní občané.

 

Zdůrazňuje, že základní princip kapitalismu - maximalizace osobního prospěchu - je v rozporu s lidskou přirozeností. Pokud by lidé maximalizovali svůj osobní prospěch, v duchu široké definice racionality, nikdy prý by neměli děti. Investice do dětí, vyjádřená peněžně, se rodičům nikdy nevrátí, vždy je ztrátová.


Tolik z názorů filozofa a doufám, že jsem je interpretoval správně.

 

Co na to technik ve výslužbě?


Česko je poměrně solidní podnik - z velké části v podílovém spoluvlastnictví místně příslušných občanů, flóry a fauny. Aby vše společné fungovalo co nejlépe, zvolili jsme několik úrovní vrcholových manažerů a svěřili jim významné pravomoci. Mohou měnit pravidla chování menším „výrobním" celkům a ovlivňují počet těch, kteří výrobce užitečných statků budou učit, léčit, bránit, trestat či obveselovat. Měli by si však více vážit každého upozornění na nehospodárné počínání kohosi kdesi a řídit „podnik" metodou hlavního článku.


Když se na konci výrobního pásu objevují zmetky- viníkovi je třeba vzniklou škodu předepsat k náhradě. Pokud se příští den stane totéž - autora zmetků je třeba převést na jinou práci. A když ani to nepomůže, musí majitelé podniku zasáhnout jinde.


Za systémové chyby odpovídají vedoucí dílen a ředitelé. Pryč s nimi. Že to není tak snadné! Bodejť! Dali jsme jim těch pravomocí příliš mnoho. Sami si dokonce stanovují funkční období i platy. Pokud by je chtěl někdo odvelet jinam - sám možná skončí na samotce. Poctivý výkon správy věcí veřejných si transformovali do podoby často až trapných politických hrátek a je dosti tristní sledovat většinu jimi inscenovaných komedií. Horší je, že některá z nich se může snadno změnit na drama.

 

Co navrhuji? V obcích hledat ty nejlepší z nás a pověřit je funkcí učitelů dětí. Měli by to být převážně muži. Smůla je v tom, že vlastní příkladností musí učit i zásadám dobrovolné skromnosti, což není příliš atraktivní.

Slušný a vzdělaný občan určitě nezruší daně v referendu. A internetové referendum nechť je nástrojem pro bezodkladnou výměnu starostů, hejtmanů či ústavních činitelů. Ne až za 4 až 6 roků. 

Už dnes lze internetová referenda zkoušetElektronické podpisy pro 8,2 mil. oprávněných voličů si můžeme nadělit pod stromeček. A byly by vlastně úplně zdarma, pokud bychom je pořídili na úkor absurdních odměn několika manažerům, kteří se starají o chod převážně dosud ještě státních elektráren.

 

Autor: Arnošt Bednář
19.3.2008
Autor (*1934) je předsedou o.s. PODNĚTY.CZ

Přílohy: