PODNĚTY.CZ - internetová databáze

Souvisí s podnětem číslo 20050101000001

PODNĚTY.CZ - internetová databáze
Autor: ing. Arnošt Bednář, 12.6.2005


* Přestaňme politikům a jejich úředníkům spílat, nestěžujme si. Najali jsme je na práci - úkolujme je .
Dobře formulovaný úkol - 80% jistoty, že bude splněn.
Slovo „úkol" však někomu zní tvrdě. Říkejme „podnět".
* A definujme podnět jako: „stručný, efektivně uskutečnitelný přátelský příkaz k nápravě nebo ocenění stavu, za který odpovídá orgán veřejné a státní správy."
* Všichni občané musí mít snadný přístup k podnětům jiných. Přenosem zkušeností lze předcházet škodám. Je třeba ocenit pracovité a zbavovat se líných.

 

Jak na to ?
Řešení nabízí technologie právě vznikající Národní databáze občanských podnětů
(viz www.podnety.cz )
Podněty jsou v ní psány v odstavcích: KDE, KDO, CO, případně PROČ a občas i JAK má udělat. Každý má od počátku číslo, aby byl k nalezení.
Klasický podnět? Všichni jeho text známe:
„Je 13 hodin. V obýváku, muži můj milý, vyluxuj - prosím. Spěchá to, čekám hosty."Mám podnět pro čtenáře.
Přiděluji mu ČÍSLO: 2005 06 12 05 15 06 (Protože právě v této neopakovatelné vteřině začínám psát)
KDE: na formulář (tam je i nápověda)
KDO: Vy osobně (kdo jiný?)
CO, a PROČ máte UDĚLAT: napište podnět pro starostu své obce, pro hejtmana, pro poslance či pro ministra. Aby on za nemusel pro úkoly dojíždět či nad krajinou létat.
PODPIS: je nepovinný
Klikněte na tlačítko ODESLAT - zkopírujte a uložte si potvrzení.Mám další podnět:
Č.j. 2005 06 12 05 15 15
KDE: ve vyhledávači
KDO: starosta, sekretářka, vedoucí odboru MÚ
CO: každý den ráno vytřídit podněty, které signalizují nevyhovující stav, předvídají nízké realizační náklady a relativně vysoké přínosy. Ty předat k realizaci.
PODPIS: podnety<z>podnety.czA do třetice:
Č.j.: 2005 06 12 15 20
KDE: na formuláři
KDO: kdokoliv z nás, zejména kompetentní řešitelé a jejich sekretářky.
CO: ohlásit autorovi podnětu úroveň realizace.
PODPIS: něco<z>něco.czProtože autor podnětu si nejméně jeho číslo poznamenal, kdykoliv průběh řešení zjistí.
Každý z nás může (měl by) kompetentního na důležitý podnět upozornit. Např. využitím adresářů z informačního serveru veřejné správy.Projekt Národní databáze občanských podnětů je dílem seniora (70 r.) a kořeny má v jeho juniorském věku. A nevznikl by asi, nebýt webmastera - juniora (23 r.). Správu a propagaci Databáze nyní svěřili o.s. PODNĚTY.CZ. 
Sdružení má členy a příznivce již několika městech Česka a v Databázi více než 1000 podnětů. Jsou určeny poslancům, senátorům, ministrům i hejtmanům, ale zejména starostovi Českého Krumlova, odkud se projekt šíří. Je v ní i několik podnětů pro jiné státy EU.
Oslovení politici projekt už rok ignorují - informovaní úředníci ho užívají. K pozitivnímu myšlení a chování je třeba vést juniory. Zde ovšem dosud zcela selhávají učitelé. Měli by být příkladem občanské angažovanosti. Prozatím nejsou.

Přílohy: