VIZE 2020 pro Č.Krumlov

Souvisí s podnětem číslo 20010408103707

Komunitní centrum pro rodinu a děti v Českém Krumlově (svetloslunce.ck@seznam.cz) organizuje zajímavou soutěž. Hledá nejlepší nápady pro zlepšení života v Českém Krumlově. Hráči soutěží v týmech a mají za úkol (ve dnech 13.a 14.11. 2008) navrhnout, ověřit a představit své nekonvenční, avšak realizovatelné nápady představitelům města, odborníkům a ostatním hráčům. Na závěr hry všichni zúčastnění vybírají nejlepší ideu a společně přemýšlí o tom, jak jednotlivé nápady využít poté, co hra skončí. Týmům jsou k dispozici i níže uvedené „vize" . Další může kdokoliv (i po uzávěrce soutěže) zaslat na adresu: podnety@podnety.cz .

 

„VIZE 2020" pro Č.Krumlov

 

- funkci starosty města a tajemníky MÚ vykonávají manažeři, které z úspěšných absolventů zkoušky z oboru „řízení města" vybrala rada starších, a kteří byli ve funkci potvrzeni elektronickým referendem. Shodným způsobem byl vybrán velitel městské policie, ředitelé škol a městský ombudsman.

 

- Většina obyvatel se aktivně podílí na správě města a regionu. Zejména pedagogové a zaměstnanci MÚ jsou příkladem občanské angažovanosti a patří mezi významné tvůrce podnětů zveřejňovaných na www.ck.podnety.cz .

 

- Využitím městských internetových a televizních okruhů mohou občané sledovat každé jednání orgánů města a v reálném čase uplatňují své připomínky.

 

- Ve městě funguje systém celoživotního vzdělávání, optimálně se využívá pracovní a intelektuální kapacita seniorů, studentů a žáků místních škol.

 

- Tranzitní doprava je svedena na objížďkovou komunikaci dle podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20050111132107

 

- Pro jízdu do obchodní a průmyslové zóny v Domoradicích mají občané k dispozici (v půjčovnách) lehká skládací (krytá) elektrovozítka, která se pohybují po jednosměrných cyklostezkách.

 

- Na svazích od Vltavy k sídlišti Vyšný a na Plešivci k ulici Konvalinková jsou chodcům a cyklistům k dispozici výtahy.

 

- Běžné nákupy si lidé v místních supermarketech objednávají elektronicky a odebírají je (v sídlištích) z rodinných trezorů , do kterých je markety jedenkrát za den dopravují.

 

- Oblast Za Nádražím a sídliště Mír jsou propojeny horizontálním mostem a stezkou pro elektrovozítka, případně „houpačkou", zavěšenou na upoutaném balonu nebo kabinkou pod upoutanou (ze země vedené) vzducholodi.

 

- Město (v částečně zakonzervovaném stavu) udržuje vyzkoušené systémy krizového zásobování a spojení dle podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20070812203349

 

- Město důsledně realizuje filozofii "MINIMALIZACE ODPADU CESTOUPRODLUŽOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI VĚCÍ"

Přílohy: