K novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím

Souvisí s podnětem číslo 20080814000000

O.s PODNĚTY.CZ reagovalo na výzvu MVCR a k připravované novelizaci zákona 106/1999 Sb zaslalo dne 14.8.2008 zaměstnancům MVCR (kurikova@mvcr.cz;furek@mvcr.cz) následující připomínky:

 

K č. j. MV-15351/ODK-2008

 

Kontakt:(není povinné)
Ing.Arnošt Bednářtel. 
e-mail:podnety(n)podnety.cz

 

§Text námětu nebo připomínky

 

Poznámka

 

§ 4

 

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000Sb., zákonem č. 500/2004Sb. o správním řádu a zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím z titulu povinností pracovníků veřejné správy stanovit p o s t i h y (sankce) v případě, že tito pracovníci (úředníci) neplní své povinnosti nebo jsou plněny nedostatečně či špatně, jak vyplývá z popisu činnosti orgánů veřejné správy dle ustanovení výše citovaných zákonů.
Dosud všechny citované zákony zmiňují „povinnosti" úředníků veřejné (státní) správy, nezmiňují však „sankce" pro případ neplnění či špatný výkon povinností na úseku služeb orgánů veřejné správy.

 

Přiznat politikům a úředníkům veřejné a státní správy právo na informace od občanů. „Legalizovat" např. projekt www.podnety.cz , který přináší do oblasti komunikace mezi úředníky, politiky a občany prvky inovace vyššího řádu.Podrobnosti

 

Přiznat občanům právo na informaci o tom, jak o záležitostech obce či kraje hlasoval konkrétní zastupitel.§ 4

 

Zapracovat do zákona o svobodném přístupu k informacím právo občanů na aktivní účast v rámci zasedání ZASTUPITELSTVA obce či města, aby se tak mohli svou účastí na diskusi podílet na přijatých rozhodnutích zastupitelů.
Dosavadní praxe dává právo účasti k volné diskusi po vyčerpání programu zasedání zastupitelstva, neboť v průběhu jednání se může vyjadřovat pouze k projednávaným bodům, k nimž zpravidla nemá žádné informace a diskuse ze strany občana je de facto neúčelná.

 

Zpracoval: Jiří Baťa, Ing. Stefan Haviar, Ing. Arnošt Bednář

Přílohy: