PROČ ANONYMNĚ?

Souvisí s podnětem číslo 20080719074934

Někteří úředníci města Č.Krumlov se anonymních podnětů "štítí". Dělají chybu?

 

Aktivní občané by svým zastupitelům měli podávat návrhy k nápravě, případně k ocenění stavu v obcích. Aby vše bylo jednoduché a transparentní, zřídilo o.s. PODNĚTY.CZ internetovou „NÁRODNÍ" databázi podnětů. V podstatě jde o moderní, přehledný a veřejně přístupný zásobník dobrých nápadů. Jeho využitím lze ušetřit čas, peníze a „nervy" korespondujících stran, což nepochybně přispěje i k vyšší výkonnosti zastupitelů a úředníků.

 

Je tu však problém. Lidé se (už zase) neradi pod své podněty podepisují a všichni asi tušíme proč. Úředníci a politici toho zneužívají a zpravidla tvrdí, že anonymní podněty, byť konstruktivní je nezajímají. A protože i v českokrumlovském „zásobníku" www.ck.podnety.cz anonymní podněty převažují, prostě ho ignorují. Ne všichni, ale většina z nich tvrdí, že web začnou sledovat až v okamžiku, kdy k tomu obdrží příkaz „shora" - od starosty či tajemníka. Ten však už více než 4 roky nepřichází a skutečnou příčinu váhání radní utajují.

 

Představitelé města dělají chybu. Podepsaný podnět by totiž MUSELI vyřídit, a to bezodkladně. Nejdéle však do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva obce, pak nejpozději do 90 dnů.Tak praví zákon o obcích a totéž se týká krajů. I proto doporučuje sdružení občanům, aby méně důležité podněty, které vkládají do uvedené internetové databáze raději nepodepisovali. Pokud by se totiž k autorství v tomto okamžiku přihlásili všichni „podněcovatelé", českokrumlovští konšelé a úředníci by se nepříjemně zapotili. V zásobníku je už více než 800 podnětů a pouze u 94 z nich je poznámka „vyřešeno" . Stovky dalších na vyřízení čekají.
Zastupitelé by měli ocenit, že nikdo prozatím vyřizování podnětů nevynucuje. Občané je na shora uvedené webové stránky vkládají hlavně proto, aby vady na kráse města byly přehledně inventarizovány. Stačí totiž jen 4x kliknout „myší" a zobrazí se např. všechny podněty, které se týkají ulice Třída Míru.Autoři podnětů si uvědomují, že „plujeme na jedné lodi" a jen něco lze vyřídit bezodkladně či do 30 dnů. Často nebudou peníze, jindy lidi a vždy bude mít přednost to, co ohrožuje zdraví obyvatel. 
Ostatně - proč by měl autor podnětu uvádět jméno a bydliště u podnětu, který signalizuje, že někde je díra v komunikaci ? Nečeká přece informaci o tom, jak díra vznikla nebo proč dosud nebyla zacelena. Chce mít jistotu, že problém je evidován, a že bude řešen v pořadí obecně uznávaných priorit.

 

Ing. Arnošt Bednář

Přílohy: