Sliby je třeba plnit i v Holešově

Souvisí s podnětem číslo 20080705183257

Dne 05.07.2008 18:33 zaslal autor podnětu č.j. 2008 07 05 18 32 57
starostovi Holešova a senátorovi PaeDr. Z. Janalíkovi dopis:

 

Dobrý den, pane starosto.

 

Je to již více jak jeden rok, co jste přislíbil instalaci osvětlení cyklostezky (či cyklotrasy) za garážemi u závory při výjezdu z Kolonky směrem do Všetul. Připomínám, že tento příslib jste učinil de facto přímo na místě samotném a to za přítomnosti mé maličkosti, pana ing. Haviara, Vašich spolupracovníků-místostarostů Bartoška, Mgr. Seiferta a nemýlím-li se, ještě pana ing.Julíčka. Na místě bylo Vámi konstatováno, že to není žádný velký problém, sám jste nastínil odkud se bude odebírat el. energie a pod. nuance pro osvětlení této části cyklostezky. Žel, jak v mnoha jiných případech zůstalo jen u slov a slibu. Za celou dobu jste se k věci nevyjádřil, požadavek byl dokonce jedním z bodů petice, která byla předána MÚ panu JUDr. Langovi, ta však nenašla odezvu a celá věc či věci upadly v zapomnění. Promiňte, ale dovoluji si Vám tuto maličkost dosti velkého významu připomenout, protož e sliby se mají plnit, i když z reálu zkušeností to zní dost směšně. Můžete mi prosím, odpovědět, jak se s tím hodláte vypořádat? Prosím jen o jedno, aby hlavním důvodem, proč to nebylo realizováno, nebyl všeobecný důvod "nedostatek financí". Opakuji, tento slib je starý více jak rok.

 

Děkuji, s pozdravem Jiří Baťa

Přílohy: