Soutěž o titul OTEVŘENO a ZAVŘENO

Souvisí s podnětem číslo 20070920090000

Dne 6.7.2008 rozeslali provozovatelé serveru http://www.otevrete.cz následující informaci:

 

Při příležitosti Mezinárodního dne informací vyhlašujeme šestý ročník

 

OTEVŘENO a ZAVŘENO

 

Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2007 - září 2008.

 

Hodnotí se například kvalita poskytování informací občanům, zneužívání radničních periodik, aktivní zveřejňování informací.

 

Podrobnosti na www.otevrete.cz

 

Kdokoliv může nominovat své kandidáty do kategorií „Otevřeno" nebo „Zavřeno".

 

Letošní novinky
Soutěžit se bude ve čtyřech oblastech:

 

- web úřadu

 

- přístup k informacím

 

- svoboda projevu

 

- účast na rozhodování.

 

Letos poprvé také bude hlasovat veřejnost.

 

Pro kvalitnější hodnocení v kontextu budou mít porotci/kyně k disposici informaci i o celkovém obrazu úřadu v oblasti otevřenosti

 

Cena médií: Letos poprvé budou moci novináři/ky hlasovat, které ministerstvo či centrální úřad získá titul „Tajemný hrad v Karpatech".

 

Jak nominovat?

V nominaci uveďte označení úřadu (název, případně i jméno konkrétního úředníka/ce), stručný popis činu, za který úřad nominujete, přiložte případnou dokumentaci k věci a kontakt na navrhovatele (e-mail, telefon) a případně další kontakt, na kterém je možné čin ověřit. Jména navrhovatelů uchováme v tajnosti.

 

Nominaci označte dle vlastního názoru jednou z těchto kategorií:

 

a. web úřadu (problémy či klady na internetové stránce úřadu)

 

b. přístup k informacím (například vyřízení žádosti o informace, zveřejňování informací o jednání a hlasování zastupitelstva, rady, 
ministerstva)

 

c. svoboda projevu (například nevyváženost v místním periodiku, zastrašování oponentů či novinářů, využití veřejných peněz k propagaci vedoucích politiků)

 

d. účast na rozhodování (například (ne)projednání významných rozhodnutí s veřejností, zatajení důležitých rozhodnutí)

 

Nominaci zašlete e-mailem na adresu nominace@otevrete.cz.

 

Uzávěrka soutěže je 10. září 2008. Výsledky soutěže budou zveřejněné na tiskové konferenci 29. září a na webu www.otevrete.cz.

 

Modelové příklady nominací:

 

Nominuji obec XY na „Otevřeno" v oblasti přístupu k informacím za příkladné informování o své činnosti. Starosta obce a pracovníci aktivně informují občany kromě jiného i o všech výdajích obce, zveřejňují všechny faktury a účty, připravované investiční záměry, a občané mají možnost se vyjádřit prostřednictvím ankety a veřejného slyšení. Obecní úřad vydává též každý měsíc informační zpravodaj, kde jsou zveřejněné výpisy z hlasování zastupitelů. Plánuje se vysílat přímé přenosy ze zasedání obecního zastupitelstva v obecní televizi. Zuzana Nováková, 603 166 338

 

Nominuji krajský úřad XY do soutěže „Zavřeno" v oblasti přístupu k informacím za vícenásobné porušení zákona o svobodě informací. Pracovníci odboru životního prostředí tohoto úřadu mi neodpověděli ani na jednu z mých pěti žádostí o informace, protože jsem podle nich „kverulant", odmítají mi zpřístupnit kopii stavebního povolení, na což nemají ze zákona právo, a naposledy mi dokonce oznámili, že se jich zákon o svobodě informací netýká. S pozdravem, Jan Novák, jan@novak.cz

 

Výsledky předchozích ročníků, fotografie z předávání cen a další informace najdete na www.otevrete.cz.

 

Soutěž ve stejný den probíhá ve třiceti zemích světa. Koordinuje ji mezinárodní asociace Freedom of Information Advocates Network (http://www.foiadvocates.net).

 

Soutěž je součástí projektu Otevřete.cz (Právo na informace), který je jedním z programů Otevřené společnosti, o.p.s. (podrobnosti na www.otevrete.cz)

 

Monika Ladmanová
ředitelka
Otevřená společnosti, o.p.s.
Seifertova 47, Praha 3

 

Oldřich Kužílek
poradce,
realizátor projektu
(mimo 7. - 27.7.08)
kuzileko@senat.cz

 

Jana Mravcová
manažerka projektu
tel. 732 730 877
jana.mravcova@osops.cz

Přílohy: