JEDNÁNÍ S POSLANCEM ČSSD

Souvisí s podnětem číslo 20051117000000

11.3.2009 15:30 - předseda o.s.PODNĚTY.CZ podruhé jednal s poslancem Ing. Baborem. Ten doporučil, aby sdružení s projektem seznámilo tajemníka Jihočeského KÚ Mg. Podholu. Níže je text mailu tajemníkovi.

 

12.3.2009 17:37:34

 

Vážený pane tajemníku,

 

poslanec Ing. Jan Babor mi doporučil, abych Vás upozornil na existenci internetové „NÁRODNÍ DATABÁZE OBČANSKÝCH PODNĚTŮ " (NDOP)

 

Účel, způsoby využití, hlavní přínosy a problémy projektu jsou naznačeny v textu http://www.podnety.cz/prezentace-projektu-obcanskeho-sdruzeni-podnety-cz .

 

Možná Vás zaujmou i záznamy v kronice http://www.podnety.cz/kronika-os-podnety .

 

Vážím si Vašeho času, a proto stručně:

 

Projekt vznikl v Jihočeském kraji. Bylo by příjemné, kdyby KÚ převzal záštitu nad jeho realizací, využíval ho a doporučoval jeho využití starostům a úředníkům jihočeských měst a obcí.

 

O podrobnostech můžeme jednat.

 

Příjemný den Vám přeje a na případnou užší spolupráci se těší

 

Ing. Arnošt Bednář
předseda o.s. PODNĚTY.CZ

 

www.podnety.cz
www.zpravodaj.podnety.cz

 

telefon: 721963527

 

PS: prezentace projektu (PowerPoint) je v příloze k článku http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-190-narodni-databaze-obcanskych-podnetu-se-predstavuje-.html

 

2.7.2008 15:00
Předseda o.s.PODNĚTY.CZ Ing.Arnošt Bednář se v průběhu jednání snažil:

 

1) Přesvědčit Ing. J.Babora, že projekt www.podnety.cz by měli podporovat a využívat všichni poslanci ČSSD.
2) Doporučit ČSSD, aby realizaci projektu zahrnula do volebních programů.
3) Přesvědčit poslance J.Babora, který je i zastupitelem v Táboře, že radní města by měli občanům sdělit: „ PODNĚTY K NÁPRAVĚ STAVU MŮŽETE MĚSTU PŘEDÁVAT I PROSTŘEDNICTVÍM NDOP."
4) Zainteresovat poslance na hledání finanční podpory projektu.

 

Závěr: 2.7.2008 16:15
Poslanec Ing. Jan Babor:
1) Doporučí členům ČSSD, aby dávali podněty k nápravě stavu již v průběhu příprav na krajské volby.
2) Požádá sdružení o vysvětlení projektu vybraným představitelům ČSSD v Jihočeském kraji. (Předseda KVV Mgr.Jaromír Novák , . . . Nová Bystřice . . . Veselí nad Lužnicí....?)
3) Pokusí se zajistit možnost prezentace projektu www.podnety.cz na semináři poslaneckého klubu ČSSD.
4) Koordinací spolupráce je pověřen jeho poradce Doc.Ing. Miroslav Máče, CSc.

 

Obě strany si uvědomují dosud nedořešené problémy při vytváření a využívání databáze občanských podnětů. Předseda sdružení odkazuje např. na posudek, který opatřil první místopředseda senátu Petr Pithart.

Přílohy: