Iniciativa prvního místopředsedy Senátu Petra Pitharta

Souvisí s podnětem číslo 20070411113007

První místopředseda Senátu ČR Petr Pithart občanskému sdružení PODNĚTY.CZ napsal:

Odpověď představitelů sdružení.

12.6.2008 18:14

Vážený pane místopředsedo,

Vaše nová iniciativa nás velice potěšila a za posudek k projektu www.podnety.cz děkujeme. Jen nás poněkud mrzí, že neznáme jeho autora.
Posouzení, jak píšete, je opravdu "vstřícné, i když s pochybnostmi". Zdá se nám však, že pochybnosti v něm převažují nad vstřícností. Příčinu vidíme v tom, že některé detaily našeho projektu nejsou v naší prezentaci dostatečně vysvětleny a jiné autor posudku přehlédl, nepochopil nebo nedocenil. Některé části posudku jsou pro nás vítanou inspirací.
Abychom Vám, panu posuzovateli i sobě usnadnili orientaci, zveřejnili jsme náš komentář na této internetové adrese:
http://zpravodaj.podnety.cz/clanek-111-iniciativa-prvniho-mistopredsedy-senatu-petra-pitharta.html
Tato internetová stránka zároveň nahrazuje Vámi doporučený písemný komentář k posudku.
Těšíme se na další setkání s Vámi a velice pečlivě se na ně připravíme.

S pozdravem

Jiří Motyčka - Chrudim

Arnošt Bednář - Č.Krumlov

 

Opis skenovaného posudku:

 

(Jméno autora posudku není uvedeno - p.p.Jiří Zlatuška? Komentují: A.Bednář, Jiří Motyčka)

 

Nic proti aktivitě občanů, kteří to celé iniciovali a kteří s projektem spolupracují. Zákon 106/1999Sb je můj oblíbenec( a jeho spoluautor pan Kužílek je můj přítel), když to členům a spolupracovníkům sdružení "Podněty" přináší uspokojení, není to nic špatného.


Komentář: projekt se opírá především o zákon o obcích, případně krajích. Zákon106/1999Sb ( o přístupu k informacím) zde nemá prioritu.Sledovanost portálu není slabá, 109 tisíc návštěv za necelých 10 let provozu je celkem slušný výsledek, dlouhodobost projektu je příznakem vážných (seriozních) úmyslů autorů.
Komentář: nejde o 10let provozu! Server byl spuštěn 1.5.2004. Evidovány jsou návštěvy od 27.9. 2004.

 

Ale v celé myšlence spatřuji několik sporných prvků, ze kterých dovozuji nedoporučení k všeobecné podpoře či k zoficiálnění projektu:

1) přijat a "celosvětově" zveřejněn je i anonymní podnět, nezkoumá se nijak jeho oprávněnost.Provozovatel se dokonce chrání textem, cituji:" Provozovatel neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů", To je podle mne cesta k problémům. Nijak by mne nepotěšilo,kdyby tam byly v podnětu k veřejně činné osobě zveřejněny věci, které by podle ní byly lživé, ale k jejich odstranění z veřejného webu by taková osoba musela vyvinout nemalé úsilí a prokazovat dopředu neznámým mechanizmem svou nevinu, kdežto anonymní pisatel by se v koutku jen tiše smál.


Komentář: internetová „Národní databáze občanských podnětů" má být souborem internetových databází podnětů obyvatel a hostů jednotlivých měst a obcí Česka. Každý segment bude mít „cenzora" znalého místních poměrů . Na web nebude vložen podnět, pokud nepůjde (viz jeho definice) o „...konstruktivní, mravně nezávadný, adresný, reálně a efektivně uskutečnitelný PŘÁTELSKÝ POKYN k nápravě, případně pro ocenění stavu, za který spoluobčanům odpovídá politik nebo vedoucí instituce veřejné služby." Obvykle zůstane na webu pouze číslo podnětu a výzva „cenzora" aby text upřesnil. www.podnety.cz p.p už nyní je chápána jako nástroj slušných lidí a pokud se někdo pokusí o zneužití, skončí jako např. autor podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20080129070805

 

2) Autoři Podnětů jsou si toho zřejmě trochu vědomi, sami v zásadách uvádějí, cituji: "Správce" - "cenzor" (obecního či regionálního) segmentu NDOP podnět zatřídí. Subjektivně přitom posoudí zejména: a) poměr očekávaných realizačních nákladů k výnosům, b) odhadne naléhavost řešení, c) „oznámkuje" stav problému, d) upřesní kompetentní instituce, e) označí oblasti, do které problematika podnětu patří. Proto může kdokoliv (využitím vyhledávače www.podnety.cz/vyhledat-podnety) oddělovat důležité od méně důležitého - v desítkách tisíc kombinací postupů třídění. Doporučené (optimální) nastavení parametrů je barevně (červeně) zvýrazněno. Zatřídění podnětu lze aktualizovat." Konec citace. Správce subjektivně posoudí, zatřídí.... To je další varující prvek. Zcela neznámý anonym něco napíše a subjektivně to posuzuje neznámý správce? Návod na odstranění zcela nepodloženého anonymního podnětu z veřejného webu neexistuje? Divné.


Komentář: je pravda, že „Cenzor" musí mít solidní znalosti a značné životní zkušenosti. Není však anononymní. Aktuální se představuje na stránce www.arbed.podnety.cz . „Odstranění konstruktivně se tvářícího, ale přesto nepodloženého podnětu se obvykle realizuje převodem do kategorie ZAMÍTNUTO - s krátkým komentářem kompetentního politika/úředníka. Za solidní důkaz oprávněnosti podnětu lze považovat fotografii stavu věci či odkaz na další nezávislý zdroj informace. Takových podnětů přibývá - viz http://zpravodaj.podnety.cz/clanky.php?filtr=foto . Připravujeme Etický kodex "Cenzora"

 

3) Trochu mi vadí i princip zasílání podnětů přes prostředníka. Všechna města a obce své weby mají, tak pokud do podnětu musím stejně vyplnit elektronický kontakt na toho, kdo má věc řešit (kdo má být s podnětem seznámen), proč bych svůj podnět neposlal přímo jemu? Ne každý chce exhibovat pře web. I v Českém Krumlově, kde má projektu zřejmě nejvíce uživatelů, přistoupila radnice na to, že jako projev spolupráce s iniciativou Podněty zveřejnila text, cituji:"Upozorňuj/upozorňujeme spoluobčany, že podněty ke zlepšení správy majetku a systému řízení města mohou odesílat i formulářem z internetové stránky www.podnety.cz." Tedy i v Českém Krumlově je to jen jedna z cest jak podat podnět, nikoli jediná.


Komentář: problém je v tom, že i starosta Č.Krumlova prozatím pouze jen (i když opakovaně) slíbil, že shora uvedenou formulaci :"Upozorňuj/upozorňujeme spoluobčany . . ." zveřejní. Dosud to neudělal. Situace se však pomalu mění. O.s.Podněty.cz bylo např. letos nominováno na Cenu Města , podněty z databáze zaujaly tvůrce nového Strategickéoho plánu, atd. Projekt ctí zásadu "STAROSTI STAROSTŮM" a "vnitropodnikový" systém musí být nastaven tak, aby se podnět dostal k hlavnímu z kompetentních . Sotva lze od občana požadovat, aby se trefil do toho pravého úředníka. V současné době jejich jména i adresy kompetentních 2. řádu vpisuje k podnětu ( z pilnosti) "Cenzor" . I ten se často se mýlí.

 

Nejsem si jist, zda čím více cest, tím lepší výsledek. Čím více cest, tím větší starost je všechny sledovat. Každý orgán veřejné správy má povinnost ze zákona mít elektronickou podatelnu, web se základními informacemi (mnohdy i s s formuláři pro zasílání podnětů konkrétní radnici či instituci), existuje mail, telefon, fax, klasická pošta (mimochodem, aby podnět byl oficiální, musí projít spisovou službou a mít číslo jednací, jinak je vymahatelnost jeho řešení téměř nulová...) za čas přibudou ještě elektronické datové schránky podle připravovaného zákona o eGovernementu...


Komentář: cest, kterými může občan podávat podnět je opravdu hodně a nechť všechny zůstanou zachovány. Politici, úředníci i občané by to měli mnohem snazší, pokud by konstruktivní podněty mohli produktivním způsobem vkládat a těžit pouze na jednom transparentním místě. Pokud na podnět narazí ( je kýmsi upozorněna) nekompetentní osoba, velmi jednoduchým „hlášením" ho „přesune" osobě kompetentní. A dokonce i o tomto přesunu je informován autor podnětu - byť anonymní. Pokud se politici/úředníci a občané přestanou vnímat jako „nepřátelé" , možná zcela vymizí (a poté mohou být zakázáni) anonymové.Nic nebrání tomu, aby autor k podpisu důležitého podnětu použil certifikovaný podpis elektronický. Databáze/Registr občanských podnětů je specifickým „registrem dat" a systémově určitě patří do eGovernementu.

 

Závěr:
podle mne je to vítaná iniciativa pro rozvoj občanské společnosti a jako taková by měla zůstat. V případě jejího "zoficiálnění" by se musely vyřešit otázky kompetencí a odpovědností (například kdo s jakou kvalifikací a podle jaké osnovy či metodiky dělá to "subjektivní posouzení" ...) které by ji jako iniciativu občanů s největší pravděpodobnosti zcela zničily.
Pomocníkem veřejné správy může být web Podněty například tam,kde obec či instituce dosud nemá nástroj na výběr podnětů přes internet, pro takové využití by pak ale bylo vhodné umožnit jakousi "místní variantu řešení", minimálně tím, že by systém umožnil snadné a jednoznačné třídní podle názvu obce či instituce (vyber všechny podnět pro mou obec Horní Dolní,nejlépe podle nějakého řízeného číselníku), aby uživatel na instituci či obci nemusel procházet spousty podnětů, které nejsou "jeho" ( a aby měl jistotu, že vidí všechny podněty pro "svou" obec, což bez číselníků lze těžko, pokud je možno název napsat volným textem, je dohledání všech příslušných záznamů zpravidla velmi náročné, na webu Podněty lze doložit snadno zadáním Praha do kolonek"Podnět pro" a "Lokalita" vznikne pěkný guláš...). Takový upravený produkt by pak mohl být komerčně nabízen, "cenzora" by mohl dělat někdo konkrétní a známý, např. z konkrétního úřadu či z dané obce mimo úřad (/aby to zůstalo v rovině občanské iniciativy) a byl by to nástroj, jeden z mnoha, které již nyní některé firmy nabízení a mnohé radnice využívají pro řešení zveřejňování jim určených podnětů (pouze to není v té jedné velké všeobecné databázi, kde podnět pro svou obec náročně hledám, ale systém by se tvářil, jakoby byl řešen jen pro mou obec či instituci, byť na jeho pozadí může být systém i rozsáhlejší než jsou Podněty, např. www.obce.cz, to je ale komerční produkt s několika tisíci uživatelů a v součtu již s miliony čtenářů, kde se krom jiného prokazuje, že nejvíce čtenáře zajímá to, co se děje v "mé" obci, problémy sousedů až tak vyhledávané nejsou).Když to jen trochu zbagatelizuji, je web Podněty jen taková "Zeď nářků", více podobná nástěnkám na VŠ kolejích, kde kdokoliv připíchne špendlíkem cokoli a další osud podnětu již je až tak nezajímá, kompetence mlhavé, vymahatelnost řešení je nulová, odpovědnost nulová.... Oproti té nástěnce na VŠ kolejích má tento systém znatelnou východu prakticky pouze v tom, že žádný z "připíchnutých" podnětů se nemůže ztratit (tedy pokud jej subjektivně nevyhodí anonymní cenzor) a to je podle mne málo.


Komentář: Posuzovatelé komunikační technologie www.podnety.cz , bohužel, obvykle přehlédnou, že projekt vznikl v podstatě ze stejných důvodů, které kdysi vedly ke zřízení veřejně přístupných národních databází vynálezů a průmyslových vzorů. Ty dnes umožňují komukoliv systematicky využívat poznatky tvůrčích osobností. Technologie NDOP zrychluje provádění optimalizačních rozborů (oddělování „zrna od plev") a může výrazným způsobem přispět k vyšší kvalitě řízení obcí, regionů a státu. Do značné míry eliminuje nižší profesní úroveň a intuici začínajících politiků či úředníků, v přehledném uspořádání, zachovává „zkušenost generací". Projekt www.podnety.cz má své „mouchy" . Jeho autoři jsou si vědomi toho, že při nedostatečné zkušenosti uživatele může z „třídičky" vypadnout guláš, a že lepší než textové vyjádření názvu kompetentní obce by např. bylo užití PSČ . Lepší než textové vyjádření místa vady by bylo užití souřadnic GPS, atd. Ale to vše je otázkou dalšího vývoje a s ním souvisejících lidských a finančních zdrojů. Zdroje několika seniorů a webmastera"zdarma" mají svůj limit.

 

Posuzovateli upřímně děkujeme. Nesdílíme sním ovšem pocit, že www.podnety.cz je jakousi „Zdí nářků" . Žádný z dosud angažovaných„podněcovatelů" zde nenaříká. Všichni se pouze upřímně snaží navrhnout způsob řešení existujícího problému . Nejsou zde dokonce ani prosby, žádosti či diskuse. Nevidíme urputné „vynucování" realizací. Nelze však přehlédnout, že někteří politici i úředníci se možného posílení vlivu občanů na správu obcí a státu poněkud obávají. Možná, že brzy někdo navrhne „novelizaci" ustanovení § 16/g zákona č. 128/2000 Sb. Proč by měl občan mít zákonem zaručené právo angažovat se i jinak než u volbní urny ?

Přílohy: